image banner
Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND thành phố Hải Phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ 07 Quyết định sau đây:

1. Quyết định số 1627/2009/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Quyết định số 914/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về trách nhiệm của người đứng đầu Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố.

3. Quyết định số 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về chế độ tiền thướng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao lập thành tích thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia.

4. Quyết định số 3015/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quy chế về hoạt động, tổ chức sản xuất, phát sóng chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

5. Quyết định số 2919/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng.

6. Quyết định số 3256/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trang bị, quản lý, sử dụng điện thoại phục vụ công tác đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách thành phố.

7. Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về hoạt động, tổ chức sản xuất, phát sóng Chuyên mục "Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 3015/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.

8. Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chính sách hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ khoản 1, 3 Điều 4; khoản 1 Điều 6; khoản 3 Điều 8 và điểm c khoản 6 Điều 12 của Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2822/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2023.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 42
  • Trong tuần: 562
  • Tất cả: 9851