image banner
Giới thiệu về xã Chiến Thắng

Vị trí địa lý   

Xã Chiến Thắng là một trong 17 đơn vị xã, trị trấn thuộc huyện An Lão; nằm bên tả ngạn sông Văn Úc, cách huyện An Lão hơn 14 km về phía Tây Nam theo đường chim bay.

- Phía Đông-Đông Nam giáp xã An Thọ.

- Phía Nam-Tây Nam giáp sông Văn Úc (huyện Tiên Lãng).  

- Phía Tây-Tây Bắc giáp xã Tân Viên.

- Phía Bắc-Đông Bắc giáp xã Mỹ Đức.

Diện tích - Dân số     

Diện tích tự nhiên 883,23 ha với tổng chiều dài là 7 km; dân số 2.088 hộ với 7. 069 nhân khẩu (tháng 12/2022).

Lịch sử hình thành 

Xã Chiến Thắng được thành lập ngày 05/10/1950 trên cơ sở sáp nhập hai xã Cảnh Hưng và Kim Lĩnh Thượng. Ban đầu xã có 6 làng: Tôn Lộc, Cốc Trạng, Làng Phương Hạ (hợp nhất 02 làng Phương Lạp và Mông Tràng Hạ), Mông Thượng (tên cũ là Mông Tràng Thượng), Côn Lĩnh, Kim Côn. Đến ngày 19/5/1985, khu kinh tế mới Tân Thắng được thành lập, sau đó phát triển thêm cụm dân cư Bến Khuể. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hiện nay xã có 5 thôn: Phương Hạ, Mông Thượng, Kim Lĩnh (sáp nhập thôn Côn Lĩnh với thôn Kim Côn), Cốc Lộc (sáp nhập thôn Cốc Tràng với thôn Tôn Lộc), Tân Thắng.

Truyền thống, di tích lịch sử văn hóa        

- Là một vùng quê có bề dày lịch sử hình thành, phát triển văn hóa cộng đồng và truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ quê hương.

- Xã có 02 di tích lịch sử kháng chiến: Chùa Kỳ Viên thôn Tôn Lộc, Chùa Hồng Tân thôn Mông Thượng.

Anh-tin-bai

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Chiến Thắng

Anh-tin-bai

Chùa Hồng Tân

Anh-tin-bai

Chùa Tôn Lộc

Anh-tin-bai

Đình Cốc Tràng

Kinh tế

- Xã có Tỉnh lộ 354 chạy qua đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội ở địa phương. Trên địa bàn xã có 03 doanh nghiệp, 167 cá nhân hộ gia đình kinh doanh, dịch vụ; số người tham gia lao động trên 2000 người.

- Kinh tế xã chủ yếu là nông nghiệp (chiếm tỷ trọng 65% giá trị kinh tế); 15 năm qua, xã đã 2 lần dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp. Về xây dựng nông thôn mới, cả 02 giai đoạn xã Chiến Thắng đều là xã thứ 2/15 xã của huyện An Lão hoàn thành và được thành phố công nhận đạt chuẩn: năm 2015, 2015-2020; năm 2022, 2021-2025.

Anh-tin-bai

 

- Hàng năm với mức tăng trưởng trung bình từ 14 - 15% từ nguồn doanh thu của các ngành nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; thu nhập bình quân của xã  năm 2022 đạt 71 triệu đồng/người/năm; xã không còn hộ nghèo.