image banner
Cơ cấu tổ chức xã

1.

Đảng ủy, SĐT: 02258831956

 

-

Bùi Văn Quân

Bí thư Đảng ủy xã

 

-

Phạm Anh Đức

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

 

2.

HĐND xã, SĐT: 02258831956

 

-

Phạm Anh Đức

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

 

-

Đàm Thị Thư

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

 

3.

UBND xã, SĐT: 02258831956

 

-

Trần Thị Khánh

PBT Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; SĐT: 0963 998980

 

-

Phạm Văn Tuân

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

-

Đào Đăng Dũng

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

 

-

Lương Xuân Cảnh

Công chức Văn hóa xã hội

 

-

Nguyễn Văn Tú

Công chức địa chính, NNXDMT

 

-

Phạm Đức Định

Công chức Tài chính-Kế toán

 

-

Phạm Văn Kiên

Công chức Tài chính-Kế toán

 

-

Nguyễn Thị Thu Hà

Công chức Tư pháp

 

-

Trần Thị Minh

Công chức Văn phòng-Thống kê

 

-

Phạm Văn Hòa

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã

 

4.

UBMTTQVN và Đoàn thể xã

 

-

Vũ Thị Oanh

Chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc xã

 

-

Đặng Hữu Nhiên

Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

 

-

PhạmThị Na

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã

 

-

Đặng Thị Nguyệt

Chủ tịch Hội Nông dân xã

 

-

Đặng Thị Hồng

Bí thư Đoàn thanh niên, kiêm nhiệm công chức VHXH

 

5.

Công an xã, SĐT: 0225 8831750

 

-

Nguyễn Xuân Lâm

Trưởng Công an

 

-

Hoàng Văn Lương

Phó Trưởng Công an

 

-

Bùi Đức Thắng

Phó Trưởng Công an

 

6.

Trạm Y tế xã, SĐT: 0359335688

 

-

Phạm Thị Nhật

Trưởng Trạm Y tế xã